Mandaatbesluit Stichting Paricipe aanvragen (extra) financiële middelen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Stichting Paricipe aanvragen (extra) financiële middelen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag heeft op 15 december 2020 besloten mandaat te verlenen aan de directeur van Participe (als penvoerder van De Driemaster) en de door hem aangewezen medewerkers om in naam van het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem aanvragen in te dienen tot het verkrijgen van (extra) financiële middelen via bijvoorbeeld landelijke subsidieregelingen.

Het mandaat strekt alleen tot het aanvragen van financiële middelen die passen binnen de – met de gemeente gesloten subsidieovereenkomst en gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst.

Dit besluit treedt in werking op de dag na deze publicatie.