Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2021
Citeertitel Verordening marktgeld 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Actualisatie

09-12-2020

gmb-2020-342078

Onbekend.