Verordening onroerende-zaakbelasting Heumen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heumen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening onroerende-zaakbelasting Heumen 2021
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen Heumen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp gemeentelijke belastingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 OZB

17-12-2020

gmb-2020-341956

Onbekend.