Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening hondenbelasting Heumen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heumen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening hondenbelasting Heumen 2021
Citeertitel Verordening hondenbelasting Heumen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp gemeentelijke belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 226, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2022 hondenbelasting

17-12-2020

gmb-2020-341908

Onbekend.