Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Heumen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heumen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Heumen 2021
Citeertitel Verordening reinigingsheffingen Heumen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp gemeentelijke belastingen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33, eerste lid, van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2022 reinigingsheffingen

17-12-2020

gmb-2020-341882

Onbekend.