Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Steenbergen 2021

Geldend van 24-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenbergen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Steenbergen 2021
Citeertitel Verordening reclamebelasting Steenbergen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Reclamebelasting
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Steenbergen 2020. De datum van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2020 01-01-2022 Nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-341212

BM2005349