Aanwijzingsbesluit voederverbod (ex artikel 2:60 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 23-12-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voederverbod (ex artikel 2:60 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

gelet op artikel 2:60 eerste lid onder d van de Algemene plaatselijke verordening 2018 van de gemeente Capelle aan den IJssel;

overwegende dat;

  • -

    binnen de gemeente Capelle aan den IJssel overlast wordt ondervonden van diverse vogelsoorten, waaronder eenden, ganzen, duiven, meeuwen, kraaien en kauwen. Deze overlast bestaat uit uitwerpselen van deze dieren, rustverstoring, het aantrekken van ongedierte waaronder ratten, en overgebleven etensresten;

  • -

    het voederen van deze dieren om deze reden onwenselijk is;

  • -

    het instellen van een voederverbod in bepaalde gebieden deze overlast aanpakt;

besluit:

als gebied, waarbinnen het in de gemeente verboden is dieren te voederen, aan te wijzen:

de omgeving van het Slotpark, Rozensingel, Meidoornveld, Reviusrondeel, Valeriusrondeel, Heksendans, Spoorberm, het water rond de Kringdans en het daar gelegen fietspad genaamd IJsvogelpad, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaarten.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voederverbod.

Ondertekening

Capelle aan den IJssel, 8 december 2020.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

drs. A. de Baat

de burgemeester,

mr. P. Oskam

Bijlage I Gebiedskaarten

Omgeving Slotpark

afbeelding binnen de regeling

Omgeving Meidoornveld en Rozensingel

afbeelding binnen de regeling

Omgeving Reviusrondeel en Valeriusrondeel

afbeelding binnen de regeling

Omgeving Heksendans

afbeelding binnen de regeling

Omgeving Spoorberm

afbeelding binnen de regeling

Water rond de Kringdans

afbeelding binnen de regeling

Omgeving IJsvogelpad

afbeelding binnen de regeling