VERORDENING BIZ EERBEEK 2021 GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING BIZ EERBEEK 2021 GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Verordening BIZ Eerbeek 2021-2025
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening BIZ Eerbeek 2021-2025
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035933/2015-01-01

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt Verordening BI-zone Eerbeek 2016-2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 gewijzigde regels

16-12-2021

gmb-2022-44910

D368699
01-01-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-340636

D342856