Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021)

Geldend van 22-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Lopik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021)
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-340505

Z.000629