Beleidsregel intrekken bouwvergunning (ouder dan vier jaar)

Geldend van 05-03-2008 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel intrekken bouwvergunning (ouder dan vier jaar)

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst;Gelezen het collegevoorstel met registratienummer B en W 2740 betreffende de definitieve vaststelling van beleidsregel Intrekken bouwvergunning;Overwegende dat de bouwregelgeving een dynamisch proces is, waarbij op basis van voortschrijdend inzicht, toenemende technische mogelijkheden en meer aandacht voor omgevingsgerelateerde zaken de wetgeving regelmatig wordt aangepast;Overwegende dat de gemeente beter moet kunnen inspelen op deze wijzigingen;Overwegende dat uit inventarisatie duidelijk is geworden dat er een aantal verleende bouwvergunningen nog niet gerealiseerd zijn. Dat het wenselijk is de bouwvergunningen die zodanig gedateerd zijn doordat de omstandigheden waaronder deze vergunningen destijds verleend zijn ingrijpend veranderd zijn, in te trekken;Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Woningwet en artikel 4.1 van de gemeentelijke bouwverordening;

Besluit: Bouwvergunningen die ouder zijn dan 4 jaar (termijn gaat lopen na het onherroepelijk worden van de vergunning) die niet ten uitvoer zijn gebracht in te trekken..

Ondertekening

Datum besluit: 5 februari 2008.Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris,                                                 de burgemeester,
P.C.M. van Gog                                              H.A.J. Aalderink