Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van reinigingsrechten (Verordening reinigingsrechten Edam-Volendam 2021)

Geldend van 23-12-2020 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van reinigingsrechten (Verordening reinigingsrechten Edam-Volendam 2021)
Citeertitel Verordening reinigingsrechten Edam-Volendam 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlage exb-2020-69679

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reinigingsrechten Edam-Volendam 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2020 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-339018

Z20087338