Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning.

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

1. onder intrekking van alle voor 1 januari 2021 daartoe genomen besluiten, als gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder van de Gemeentewet, voor de heffing en de inning op grond van

- de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van leges;

- de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten;

- de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden;

- de Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie;

aan te wijzen:

de medewerkers van het team Begroting en Jaarrekening van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Ondertekening

Valkenburg aan de Geul, 15 december 2020,

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis dr. J.J. Schrijen

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester