Aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers

Geldend van 19-12-2020 t/m heden

Intitulé

Aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet en artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

  • 1.

    Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder in te trekken per 1 januari 2021;

  • 2.

    Met ingang van 1 januari 2021 alle bij GGN Mastering Credit B.V. (handelend onder de naam GGN Invoned), ANG B.V. en BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) werkzame (kandidaat) gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet;

  • 3.

    Met ingang van 1 januari 2021 alle bij GGN Mastering Credit N.V. (handelend onder de naam GGN Invoned), ANG B.V. en BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) werkzame medewerkers en administratief invorderingsmedewerkers aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet;

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers’ en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul dd. 15 december 2020.

mr. G.S. Reehuis dr. J.J. Schrijen

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester