Regeling vervallen per 28-12-2023

Controleverordening, ex artikel 213

Geldend van 01-01-2021 t/m 27-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Controleverordening, ex artikel 213
Citeertitel Controleverordening gemeente Boekel 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Controle verordening 213 gemeente Boekel 2021
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 28-12-2023 Nieuwe Controle verordening 213 Gemeente Boekel 2021

10-12-2020

gmb-2020-336916

Onbekend.