Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent kwijtschelding (Besluit kwijtscheldingsregels 2021)

Geldend van 19-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent kwijtschelding (Besluit kwijtscheldingsregels 2021)
Citeertitel Besluit kwijtscheldingsregels 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit kwijtscheldingsregels 2020. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-336915

Onbekend.