Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard (APV) artikel 2:48 Alcoholverbodsgebieden

Geldend van 11-09-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoeksche Waard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard (APV) artikel 2:48 Alcoholverbodsgebieden
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard (APV) artikel 2:48 Alcoholverbodsgebieden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Hoeksche%20Waard/CVDR645428.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is gerectificeerd in Gemeenteblad 2021, 379541.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-2021 artikel 9

06-07-2021

gmb-2021-311349

Onbekend.
19-12-2020 11-09-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-336696

Onbekend.