BODEMKWALITEITSKAART VOOR PFAS, GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 19-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling BODEMKWALITEITSKAART VOOR PFAS, GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Bodemkwaliteitskaart voor PFAS gemeente Brummen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp bodemkwaliteitskaart PFAS
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-69065

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2019-12-18

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2020 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-336649

D344298