Regeling vervallen per 31-12-2021

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Reusel-De Mierden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2021
Citeertitel Verordening forensenbelasting 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening forensenbelasting 2020

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 31-12-2021 Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-336441

RA20.066