Besluit van gedeputeerde staten houdende Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten houdende Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland
Citeertitel Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Belasting en heffing
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 227a, tweede lid, van de Provinciewet
  2. artikel 223 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Nieuwe regeling

15-12-2020

prb-2020-9588

20040491