Regeling privaatrechtelijke vergoedingen gemeente Asten 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling privaatrechtelijke vergoedingen gemeente Asten 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op artikel 160, lid 1 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Regeling privaatrechtelijke vergoedingen gemeente Asten 2021

Inleiding

In deze regeling zijn diverse vergoedingen voor privaatrechtelijke dienstverlening van de gemeente Asten van het jaar 2021 gebundeld. De gemeente kan namelijk ook privaatrechtelijk optreden. Zo stelt de gemeente bijvoorbeeld gemeentegrond ter beschikking voor terrassen en voor het innemen van een standplaats. Voor deze onderwerpen blijft de publiekrechtelijke regelgeving van toepassing, dus een vergunning of ontheffing is benodigd waarvoor leges betaald moeten worden, maar daarnaast kan de gemeente bijvoorbeeld als eigenaar zijnde van de gemeentegrond een vergoeding vragen voor het in gebruik nemen van deze gronden. De vergoedingen die de gemeente Asten op basis van het privaatrecht bij burgers, bedrijven, instellingen ed. in rekening kan brengen staan in de regeling per categorie beschreven.

Indexatie

Onderstaande tarieven worden in beginsel jaarlijks conform het geprognosticeerde indexcijfer voor overheidsconsumptie van het Centraal Economisch Plan, opgesteld door het CPB, aangepast, tenzij college respectievelijk de burgemeester besluit op andere wijze de tarieven te wijzigen.

Sportaccommodatie/activiteit

Sporthal, Zwembad, Gymzaal, (Tennishal)

Tarief 2021

Eenheid

Administratiekosten inclusief pas

€ 10,00

eenmalig

Duplicaatpas (bij verlies of beschadiging)

€ 10,00

eenmalig

 
 
 

Recreatief zwemmen

 
 

Eén los kaartje vanaf 4 jaar (t/m 3 jaar gratis)

€ 4,40

 

10-badenkaart (jeugd/volwassene)

€ 34,70

 
 
 
 

Doelgroepen

 
 

Baby- peuterzwemmen

€ 5,30

per les

Trimzwemmen, aquajoggen, fifty-fit,

aqua-action, swimkids en aquasportief

€ 5,30

per les

Losse les aquagym/aquavaria

€ 5,30

 

10-badenkaart aquagym/aquavaria

€ 47,60

 

Piratenzwemmen

€ 4,60

 

Discozwemmen

€ 4,60

 

Gezinszwemmen

€ 8,80

 

Kinderfeestje

€ 3,20

 
 
 
 

Zwemlessen

 
 

A-B-C, Zwemvaardigheid

€ 6,90

per les

Snorkelen, Survival, Volwassen

€ 6,90

per les

Privézwemmen

€ 14,90

per les

 
 
 

Diplomazwemmen

 
 

A-B-C, Snorkelen, Zwemvaardigheid en

Survival zwemmen

€ 17,85

per stuk

Privézwemmen

€ 17,85

Per stuk

 
 
 

Zwemvierdaagse

€ 11,00

totaal

 
 
 

Wet-belt

€ 36,00

per stuk

 
 
 

Huur bad

 
 

Verenigingen

€ 189,20

per uur

Verenigingen via Welzijn

€ 100,70

per uur

 
 
 

Huur Sporthal

 
 

Hele hal

€ 43,25

per uur

Halve hal

€ 28,55

per uur

Kleine zaal

€ 15,80

per uur

Gymlokaal Schoolstraat

€ 17,20

per uur

 
 
 

Sport overdag

€ 2,80

per keer

 
 
 

Commercieel uurtarief niet-sportactiviteiten

 
 

Openstellingsuren sporthal

€ 194,80

per uur

Voorbereidingsuren sporthal

€ 97,50

per uur

 
 
 

Tennishal (afgeleide tarieven)

 
 

Hele hal

€ 72,10

per uur

¾ hal

€ 44,00

per uur

½ hal

€ 36,15

per uur

¼ hal

€ 28,75

per uur

 
 
 

Gemeentegrond

 
 

Terras ten behoeve van horeca:

 
 

Regulier terras per m2

€ 26,55

per jaar

Seizoensterras per m2 

€ 26,55

per jaar

 
 
 

Standplaatsen:

 
 

Tijdelijk

€ 9,00

per uur

Vast 1 dag (deel) per week

€ 1273,15

per jaar*

Vast 2 dag (deel) per week

€ 1697,50

per jaar*

 
 
 

Borg sleutel elektriciteitskast

€ 50,00

eenmalig

 
 
 

*Indien geen volledig kalenderjaar een standplaats wordt ingenomen dan wordt het tarief naar rato berekend.

Overige bepalingen

  • 1. De Regeling privaatrechtelijke vergoedingen gemeente Asten 2021 treedt in werking op 1 januari 2021.

  • 2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de Regeling privaatrechtelijke vergoedingen gemeente Asten 2020 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 10 december 2020.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester