Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2021’

Geldend van 18-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2021’
Citeertitel Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2021
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

25-11-2020

wsb-2020-14270

Onbekend.