Regeling vervallen per 01-02-2025

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

Geldend van 07-07-2023 t/m 31-01-2025 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024
Citeertitel -
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 03-07-2023 01-02-2025 wijziging artikel 5 en 12

04-07-2023

prb-2023-7664

2023000928
28-02-2023 01-01-2023 07-07-2023 wijziging artikelen 5, 9 en 11

21-02-2023

prb-2023-2202

2023000251
08-10-2021 01-01-2021 28-02-2023 Wijziging artikel 9 en artikel 10

05-10-2021

prb-2021-9136

2021001767
01-01-2021 08-10-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

prb-2020-9564

2020002571