Regeling vervalt per 01-02-2025

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-01-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 01-02-2025 wijziging artikel 1 en de toelichting

17-05-2022

prb-2023-14763

2022000761
24-10-2023 01-01-2024 wijziging artikel 9, onderdeel c

17-10-2023

prb-2023-12388

2023001375
07-07-2023 03-07-2023 24-10-2023 wijziging artikel 5 en 12

04-07-2023

prb-2023-7664

2023000928
28-02-2023 01-01-2023 07-07-2023 wijziging artikelen 5, 9 en 11

21-02-2023

prb-2023-2202

2023000251
08-10-2021 01-01-2021 28-02-2023 Wijziging artikel 9 en artikel 10

05-10-2021

prb-2021-9136

2021001767
01-01-2021 08-10-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

prb-2020-9564

2020002571