Regeling vervalt per 31-12-2024

Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020

Geldend van 17-12-2020 t/m 30-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Baarn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020
Citeertitel Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2020 31-12-2024 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-334177

Onbekend.