Aanwijzen archiefbewaarplaats en bezoekersreglement archieven gemeente Súdwest-Fryslân

Geldend van 17-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Súdwest-Fryslân
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzen archiefbewaarplaats en bezoekersreglement archieven gemeente Súdwest-Fryslân
Citeertitel Aanwijzing archiefbewaarplaats
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp archiefbewaarplaats en bezoekersreglement
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/S%C3%BAdwest-Frysl%C3%A2n/644833/CVDR644833_1.html
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/S%C3%BAdwest-Frysl%C3%A2n/647617/CVDR647617_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2020 nieuwe regeling

17-11-2020

gmb-2020-333067

Onbekend.