Regeling vervallen per 01-01-2021

Zuiveringsheffing

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Zuiderzeeland
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Zuiveringsheffing
Citeertitel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Zuiveringsheffing
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2021 01-01-2021 Nieuwe regeling

25-11-2020

wsb-2020-14155

Onbekend.