Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2021 (Verordening Parkeerbelastingen 2021)

Geldend van 29-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2021 (Verordening Parkeerbelastingen 2021)
Citeertitel Verordening Parkeerbelastingen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 225 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-332440

1821552