Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregel van de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent het verlenen van voorrang in het kader van doorstroming (Beleidsregels Doorstroomvoorrang 2021 Heerhugowaard)

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent het verlenen van voorrang in het kader van doorstroming (Beleidsregels Doorstroomvoorrang 2021 Heerhugowaard)
Citeertitel Beleidsregels Doorstroomvoorrang 2021 Heerhugowaard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerhugowaard/625514/CVDR625514_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervalt op 1 juli 2023. Deze regeling vervangt de Beleidsregels Doorstroomvoorrang Heerhugowaard.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-07-2023 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-332394

INT20-5006