Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021)

Geldend van 22-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2020-68191

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Drank- en Horecawet
 13. artikel 25b van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25d van de Drank- en Horecawet
 16. artikel 5.13 van het Besluit omgevingsrecht
 17. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 20. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 21. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017, de Algemene plaatselijke verordening Noordwijkerhout 2010 en de Drank- en horecaverordening Noordwijkerhout 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020 nieuwe regeling

24-11-2020

gmb-2020-332178

Onbekend.