Regeling vervallen per 31-12-2021

Algemene plaatselijke verordening Veere 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Veere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Veere 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Veere 2021, kortweg APV Veere 2021.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp APV Veere 2021
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet
  2. artikel 4, tweede lid, van de Drank- en Horecawet
  3. artikel 4, derde lid, van de Drank- en Horecawet
  4. artikel 25a van de Drank- en Horecawet
  5. artikel 25b van de Drank- en Horecawet
  6. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
  7. artikel 25d van de Drank- en Horecawet
  8. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 31-12-2021 Nieuwe regeling

10-12-2020

gmb-2020-331506

20b.08640