Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2020

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2020
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2016 Besluiten o.g.v. Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2016 blijven van kracht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Wijzigt de APV Goeree-Overflakkee 2020, art. 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:14, 2:21, 2:23, 2:23a, 2:28, 2:29, 2:39, 2:46, 2:64, 2:71, 3:7, 3:9, 4:1, 4:5, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:25, 5:28, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34 en 6:2

09-11-2023

gmb-2023-494507

Z -22-146721/21674
05-01-2022 01-01-2024 art. 2:24, 2:25, 2:26, 2:28, 2:30a, 2:31, 2:34a, 2:34c, 2:48, 2:48a, 3:7, 2:50a, 2:50b, 2:54, 2:75, 4:6, 5:15, 6:1

16-12-2021

gmb-2022-2232

Z-21-133319/18163
16-12-2020 05-01-2022 nieuwe regeling

19-11-2020

gmb-2020-330120

Z-18-103739/15915