Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021
Citeertitel Verordening kwijtschelding 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 26 van de Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

07-12-2020

gmb-2020-328238

2020-184105