Regeling vervallen per 17-11-2022

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de openstelling van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 voor het kalenderjaar 2021 (Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021)

Geldend van 02-06-2021 t/m 16-11-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de openstelling van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 voor het kalenderjaar 2021 (Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021)
Citeertitel Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/332960/CVDR332960_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2021 17-11-2022 artikel 1, 2

25-05-2021

prb-2021-4171

Onbekend.
16-12-2020 02-06-2021 nieuwe regeling

08-12-2020

prb-2020-9327

Onbekend.