Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 8 december 2020, houdende regels omtrent de subsidiering van Friese MKB-ondernemingen (Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023)

Geldend van 26-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 8 december 2020, houdende regels omtrent de subsidiering van Friese MKB-ondernemingen (Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023)
Citeertitel Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2023 toelichting

17-01-2023

prb-2023-809

Onbekend.
02-06-2021 26-01-2023 artikel 1.1, 1.3, 1.4, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, toelichting

25-05-2021

prb-2021-4169

Onbekend.
16-12-2020 02-06-2021 nieuwe regeling

08-12-2020

prb-2020-9326

Onbekend.