Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 8 december 2020, houdende regels omtrent de subsidiering van Friese MKB-ondernemingen (Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023)

Geldend van 02-06-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 8 december 2020, houdende regels omtrent de subsidiering van Friese MKB-ondernemingen (Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023)
Citeertitel Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/332960/CVDR332960_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2021

25-05-2021

prb-2021-4169

Onbekend.
16-12-2020 02-06-2021

08-12-2020

prb-2020-9326

Onbekend.