Besluit Informatiebeheer gemeente Súdwest-Fryslân 2020

Geldend van 11-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Súdwest-Fryslân
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit Informatiebeheer gemeente Súdwest-Fryslân 2020
Citeertitel Besluit informatiebeheer gemeente Súdwest-Fryslân 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp informatiebeheer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-66749

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/S%C3%BAdwest-Frysl%C3%A2n/644833/CVDR644833_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2020 nieuwe regeling

17-11-2020

gmb-2020-325138

Onbekend.