Regeling vervallen per 01-01-2012

Nadere regels voor het 'schudden' van graven

Geldend van 10-10-2007 t/m 31-12-2011

Intitulé

Nadere regels voor het 'schudden' van graven

Nadere regels voor het 'schudden' van gravenBurgemeester en wethouders van Bronckhorst;

Gelet op artikel 20 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Bronckhorst;

Besluit vast te stellen de:Nadere regels voor het ‘schudden’ van graven

Artikel 1

 • 1.

  Het schudden van een grafruimte gebeurt uitsluitend op verzoek van de rechthebbende van het graf.

 • 2.

  Het schudden van een grafruimte gebeurt alleen direct voorafgaand aan een nieuwe begraving.

 • 3.

  Een grafruimte wordt alleen geschud als er de laatste 10 jaren voorafgaand aan de schudding niet is begraven (i.v.m. de wettelijke grafrust).

 • 4.

  Degene die zorgdraagt voor het delven van een grafruimte, is tevens belast met het schudden van de grafruimte.

Deze nadere regels voor het schudden van graven in de gemeente Bronckhorst treden in werking op de dag na die van bekendmaking.

Hengelo (Gld.), 21 augustus 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

de secretaris, de burgemeester,

P.C.M. van Gog H.A.J. Aalderink