Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021
Citeertitel Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 artikel 4, 6

22-12-2022

gmb-2022-577095

RV 22.0081
01-01-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

03-12-2020

gmb-2020-323918

RV 20.0093