Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie (Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie (Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021)
Citeertitel Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2012.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

03-12-2020

gmb-2020-323918

RV 20.0093