Regeling vervallen per 01-01-2012

Nadere regels voor openstellingstijden algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Geldend van 28-12-2006 t/m 31-12-2011

Intitulé

Nadere regels voor openstellingstijden algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Nadere regels openstellingstijden algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

Gelet op artikel 3 van de “Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst”

Besluiten: 1. vast te stellen de nadere regels voor de openstellingstijden van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Bronckhorst”  

Artikel 1

De openstellingstijden van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst zijn op alle dagen van de week van zonsopkomst tot zonsondergang.  

Artikel 2

Deze nadere regels voor de openstellingstijden van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Bronckhorst treden in werking op de dag na die van bekendmaking.

Hengelo, 21 november 2006 

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 

de secretaris de burgemeester,