Regeling vervalt per 01-08-2024

Gemeenschappelijke Regeling WVS

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-07-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling WVS
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling WVS
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Wet sociale werkvoorziening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt de Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) vastgesteld op 6 oktober 2015, inwerking getreden op 1 januari 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-08-2024 Nieuwe regeling

03-11-2020

stcrt-2020-64720

15-15567