Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020

Geldend van 03-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiderdorp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023 afdeling 5, artikel 2:11, 2:24, 2:28, 2:29, 2:34a, 2:48, 3:7, 5:24

22-05-2023

gmb-2023-236034

Z048E71C4C8
08-12-2020 03-06-2023 nieuwe regeling

16-11-2020

gmb-2020-321263

Z02EC85C220