Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre houdende regels omtrent het sociaal domein (Verordening sociaal domein gemeente Oost Gelre)

Geldend van 16-07-2021 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Oost Gelre
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre houdende regels omtrent het sociaal domein (Verordening sociaal domein gemeente Oost Gelre)
Citeertitel Verordening sociaal domein gemeente Oost Gelre
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Maatschappelijke zorg en welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2021 01-01-2021 01-01-2022 hoofdstuk 4, artikel 2.3.4, 4.3, 4.4, 6.4, 7.4.1, 7.4.2, 8.1, 8.3.1, 8.3.3, 9.2.11,

06-07-2021

gmb-2021-230158

32082-2021
01-01-2021 16-07-2021 nieuwe regeling

22-09-2020

gmb-2020-320797

22-09-2020/10