Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent zuiveringsheffing (Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht 2021)

Geldend van 12-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent zuiveringsheffing (Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht 2021)
Citeertitel Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht 2021
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet
  3. hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

26-11-2020

wsb-2020-13649

Onbekend.