Beleidsregel samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark en het scholencluster De Volgerlanden 2020-2021

Geldend van 03-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hendrik-Ido-Ambacht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark en het scholencluster De Volgerlanden 2020-2021
Citeertitel Beleidsregel samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark en het scholencluster De Volgerlanden 2020-2021
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hendrik-Ido-Ambacht/640364/CVDR640364_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2020 Nieuwe regeling

27-11-2020

gmb-2020-318524

Onbekend.