Regeling vervalt per 31-12-2025

Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Geldend van 28-07-2022 t/m 30-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland
Citeertitel Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2022 31-12-2025 paragraaf 3a, artikel 1.1, 1.1a, 2.1, 2.3, 3.3, 3.4, 3a.1, 3a.2, 3a.3, 3a.4, 3a.5, 3a.6, 3a.7

05-07-2022

prb-2022-9011

PZH-2022-808189427
01-01-2021 28-07-2022 nieuwe regeling

24-11-2020

prb-2020-8994

PZH-2020-756871479