Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Terschelling 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Terschelling
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Terschelling 2021
Citeertitel Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Terschelling 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2020-07-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Nieuwe regeling

18-11-2020

gmb-2020-316027

Onbekend.