Regeling vervallen per 01-01-2024

Planschadeverordening gemeente Bronckhorst

Geldend van 08-10-2008 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Planschadeverordening gemeente Bronckhorst
Citeertitel Planschadeverordening gemeente Bronckhorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
  2. Besluit ruimtelijke ordening, art. 6.1.3.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2008 01-01-2024 Nieuwe regeling

25-09-2008

Contact, 07-10-2008

Raad, 080925