Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent schade aan straatwerk als gevolg van het leggen, in standhouden, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen alsmede andere werkzaamheden in de openbare ruimte (Beleidsregel Schade Ingravingen Rotterdam)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent schade aan straatwerk als gevolg van het leggen, in standhouden, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen alsmede andere werkzaamheden in de openbare ruimte (Beleidsregel Schade Ingravingen Rotterdam)
Citeertitel Beleidsregel Schade Ingravingen Rotterdam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 2023, nummer 225

28-11-2023

gmb-2023-513524

artikel 9, bijlage 1
01-01-2023 01-01-2024 bijlage 1

20-12-2022

gmb-2022-572676

2022-247
01-01-2022 01-01-2023 artikel 5, bijlage 1

07-12-2021

gmb-2021-448655

Gemeenteblad 2021, nummer 256
02-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

24-11-2020

gmb-2020-314880

Gemeenteblad 2020, 201