Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Woensdrecht 2021

Geldend van 20-11-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Woensdrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Woensdrecht 2021
Citeertitel Verordening forensenbelasting Woensdrecht 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2021 01-01-2022 artikel 3

11-11-2021

gmb-2021-413050

Onbekend.
01-12-2020 20-11-2021 nieuwe regeling

12-11-2020

gmb-2020-314280

2020-053-2