Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Nijmegen-A

Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Nijmegen-A
Citeertitel Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Nijmegen-A
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020 Vervangende regeling

25-11-2020

gmb-2020-314153

Raadsbesluit d.d. 25 november 2020, nr. 112/2020