Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen
Citeertitel Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Helmond/61578/61578_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

10-11-2020

gmb-2020-313266

61L