Regeling vervalt per 31-12-2029

Openstellingsbesluit SKNL voor Natura 2000-herstelmaatregelen 2021-2027

Geldend van 13-03-2023 t/m 30-12-2029 met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit SKNL voor Natura 2000-herstelmaatregelen 2021-2027
Citeertitel Openstellingsbesluit SKNL voor Natura2000-herstelmaatregelen 2021-2027
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Drenthe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2023 01-12-2020 31-12-2029 wijziging artikel 3

07-03-2023

prb-2023-2723

2023000310
01-12-2020 13-03-2023 openstellingsbesluit

24-11-2020

prb-2020-8793

2020002335